Set yến Baby

450.000  820.000 

Yến baby vụn

1.500.000  2.800.000 

Yến baby Xơ mướp

1.600.000  3.000.000 

Chân yến cục tinh chế

1.700.000  3.200.000 

Chân yến rìa thô

1.525.000  2.850.000 

Tổ yến thô tự nhiên

1.275.000  2.800.000 

Yến tinh chế vip 1

2.000.000  3.800.000 

Tổ yến tinh chế siêu sợi

2.100.000  4.000.000 

Yến tinh chế vip 2

1.850.000  3.500.000 
Product was successfully added to your cart!